Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Ceny za geodetické práce sa odvíjajú od Cenníka Komory geodetov a kartografov SR.
Pri vypracovaní cenovej ponuky zohľadňujeme špecifiká ako je lokalita, čas dodania, rozsah a náročnosť spracovania.

Cenu je možné dohodnúť individuálne, preto pri kontaktovaní prosíme uviesť základné informácie: názov katastrálneho územia, parcelné číslo a popis toho, čo potrebujete vyriešiť.

Nie sme platcom DPH.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462